JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

25/06/2015 - JARC-COAG denuncia que l’augment de taxes proposat per certificació de la producció integrada és abusiu, perjudica les PIMES i amaga la necessitat de mantenir l’estructura del CCPI

    Fruita dolça

Veure més informació:

  • L’aplicació de les noves taxes suposaria, que una explotació de producció integrada (PI) d’unes 20 ha dupliqués el que paga, i una amb 5 ha ho multipliqués per sis. Les explotacions més grans (>100 ha) reduirien la quota a mesura que augmentés la seva dimensió, pagant fins i tot menys que ara.
  • Malgrat l'abusiu augment, moltes PIMES es veuran obligades a mantenir la certificació perquè els hi requereix la central de compra, i hauran de destinar més del 20% de l’ajut agroambiental per finançar el CCPI.

JARC-COAG considera abusives les taxes que el Consell Català de la Producció Integrada(CCPI) pretén cobrar als productors per la certificació individual, i així li ho ha traslladat, requerint que aturi immediatament l’aplicació de la proposta. Aquesta, a més, ha estat comunicada als productors abans de ser aprovada per la Junta Rectora del CCPI, després de finalitzar el termini de sol·licitud d’ajuts vinculats amb la PI, que obliguen a mantenir aquest tipus de producció durant cinc anys (15 de juny), i a "quatre dies" de la data límit en que els productors que han demanat l’ajut agroambiental poden sol·licitar la certificació (30 de juny).

Les noves taxes per a certificació individual, suposaran un augment especialment important per a petites i mitjanes explotacions. En la seva Nota informativa, el CCPI informa que volen establir una quota fixa de 510€, més 8,5 €/ha. Actualment, es paga una quota fixa de 17,30 € i un variable en funció de si l’explotació és de secà o regadiu i en funció de la dimensió.

L’aplicació de les noves taxes suposaria, que una explotació de producció integrada (PI) d’unes 20 ha dupliqués el que paga, i una amb 5 ha ho multipliqués per sis, i que haguessin de destinar més del 20% de l’ajut agroambiental per finançar l’estructura del CCPI,  percentatge que creix a mesura que disminueix el nombre d’hectàrees. Això contrasta amb els imports establerts per les explotacions més grans (>100 ha), que reduirien la quota a mesura que augmentés la seva dimensió, pagant fins i tot menys que ara.

Moltes explotacions possiblement optarien per renunciar a aquesta certificació, perquè no els serà rentable, tenint en compte el preu irrisori que perceben per la producció. Però, malauradament, les explotacions tampoc són lliures de decidir-ho, ja que, per exemple moltes centrals fructícoles els exigeixen disposar de la certificació del CCPI per a poder comercialitzar la seva producció. JARC-COAG denuncia, per tant, aquesta obligació indirecta, i evidencia que tot plegat sembla respondre a la necessitat de mantenir l’estructura del CCPI, i a la priorització dels interessos de les explotacions de major dimensió.

Finalment, JARC-COAG indica que la comunicació del CCPI també proposa que els productors s’agrupin per abaratir costos de certificació, però no els informa sobre les condicions econòmiques, ni els requisits establerts per fer-ho. Per tant, és una proposta que no podran valorar abans del 30 de juny. 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat