JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

11/06/2015 - JARC-COAG reclama que s’acabi amb la competència deslleial: que només es permeti l’entrada de productes de països tercers que es puguin produir en les mateixes condicions aquí

    Representants de COAG amb el Comissari Phil Hogan

Veure més informació:

REUNIÓ AMB EL COMISSARI EUROPEU D’AGRICULTURA A LA SEU DE LA CE A MADRID

  • L’organització agrària destaca que la hipocresia europea permet aquesta nefasta situació per als agricultors i ramaders catalans. S’estableixen uns condicionants a la producció europea molt més estrictes que els exigits a les importacions, que comporten uns costos de producció molt superiors, i per tant, la impossibilitat de competir.
  • JARC-COAG ha reclamat també l’ampliació de les mesures pel veto rus mentre aquest estigui vigent, la inclusió de les fruites de pinyol, així com sistemes de control de la producció per afrontar la crisi de preus que pateix el sector làctic.
  • També ha advertit dels efectes negatius que pot suposar pel model social i professional d’agricultura la desregulació total dels mercats, al mateix temps que ha reclamat el desenvolupament de les excepcions a les normes de competència per augmentar la seguretat jurídica d’interprofessionals i organitzacions de productors.
  • Finalment, també qüestionen el TTIP, perquè segons l'escassa i poc concreta informació disponible, pot suposar un perill de desmantellament del model agroalimentari europeu sostenible.  

Representants de COAG han traslladat avui al Comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan, les reivindicacions de l’organització de productors catalana que hi està integrada, JARC. Ho ha fet durant una reunió mantinguda aquest migdia a la seu dela Comissió Europea de Madrid.

A nivell general, han demanat que aturin la hipocresia europea, que estableix unes normatives reguladores de la producció amb alts nivells d’exigència però permet les importacions de productes provinents de tercers països amb condicionants molt més laxes, i per tant, amb costos de producció inferiors. Ningú discuteix la necessitat de tenir un model d’agricultura i ramaderia sostenible ambientalment, que vetlli pel benestar animal i per la seguretat alimentària, però no es pot fer a costelles dels pagesos i ramaders de Catalunya. 

En relació al veto rus, han demanat que la UE doni continuïtat a les mesures compensatòries fins que s’aixequi el bloqueig. A més, ha reclamat que s’incloguin aquelles fruites de pinyol que se’n van quedar fora i s’augmentin les indemnitzacions per retirada. Els agricultors no són els responsables d’aquesta decisió, per tant, és injust que hagin de pagar-ne les conseqüències. Pel que fa a futurs escenaris de crisi, ha demanat la creació d’un sistema de gestió que s’activi de forma automàtica, que sigui molt més àgil i accessible per tots els productors i que compti amb el recolzament pressupostari públic.

Referent a la crisi del sector làctic, JARC-COAG denuncia que després de la desaparició de les quotes s’ha produït una caiguda generalitzada dels preus per sota dels costos. Hi ha un risc de deslocalització de la producció en regions tradicionalment productores i molt sensibles, i la possible desaparició de les petites i mitjanes explotacions. Per tant, és necessari establir un sistema de control de la producció a escala europea i en cada un dels Estats, ja que les mesures que recull l’anomenat ‘Paquet làctic’ estan sent clarament insuficients per situar les explotacions en el llindar de la rendibilitat i evitar l’abandonament de milers de ramaders.

Pel que fa a l’Acord Transatlàntic UE-EUA (TTIP), JARC-COAG denuncia la manca d’informació concreta que arriba al sector, i considera que pot suposar el desmantellament del model social agrari i d’una alimentació sostenible a la UE. Hi ha línies vermelles que no es poden traspassar en el que fa referència al manteniment dels paràmetres de qualitat, seguretat alimentària, respecte al medi ambient i al benestar animal que complim els agricultors i ramaders comunitaris. També s’ha de respectar el reconeixement de les figures de qualitat diferenciada com les DOs i les IGPs.

JARC-COAG demana una priorització de les polítiques agràries comunitàries a favor del model social i professional d’agricultura, majoritari a la UE, i l’únic capaç de garantir la seguretat alimentària dels ciutadans europeus de forma sostenible. El caràcter estratègic d’aquest model és la base de l’alimentació. Els agricultors i ramaders,com a productors d’aliments, són els veritables elements legitimadors d’aquesta activitat.

En aquest sentit, la desregulació total dels mercats, que està inspirant les reformes successives de les polítiques agràries comunitàries, debilita el model social d’agricultura, ja que exposa les explotacions a una perniciosa volatilitat de preus i, per tant, a una caiguda de rendes. Sense un marc regulatori mínim, l’autoregulació aprovada en l’ultima reforma de la PAC es pot quedar en paper mullat. És necessari desenvolupar tots els mecanismes d’autoregulació del sector (interprofessionals i organitzacions de productors (OP)) i totes les mesures d’excepcionalitat a les normes de competència per fer realment operatius aquests instruments. Tot el que fa referència a gestió de crisi, retirada de productes del mercat, contractualització i negociació de preus, no està suficientment desenvolupat en el reglament comunitari i pot topar frontalment amb les autoritats de Competència, provocant una gran inseguretat jurídica.

A més, JARC-COAG considera que és totalment necessari un marc regulatori de la cadena de valor agroalimentària a nivell comunitari per tal de corregir els desequilibris existents i evitar així les situacions d’abús de posició dominant de les grans cadenes de distribució i la fragmentació del mercat únic de la UE.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat