JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

21/05/2015 - JARC-COAG demana al DAAM poder avançar la collita de cereals en zones ZEPA per evitar majors pèrdues

    Camp cereals Segrià

Veure més informació:

Durant les darreres setmanes s’ha evidenciat que les condicions climàtiques d’enguany, amb escassetat de pluges i unes temperatures anormalment elevades, comportaran unes pèrdues en el conreu de cereal de secà a Lleida superiors al 40% i, en alguns casos, de fins al 70%. Davant aquest fet, JARC-COAG ha demanat al Departament d'Agricultura que modifiqui les condicions establertes per poder rebre l’ajut agroambiental conegut com a ZEPA. Concretament, sol·licita que es permeti avançar excepcionalment la collita per evitar que els productors pateixin innecessàriament encara més pèrdues per altres causes meteorològiques (ventades, pluges, etc).

L’ajut ZEPA, és una Mesura agroambiental, inclosa al Programa de Desenvolupament Rural català (PDR), establerta per compensar les limitacions productives que tenen els agricultors que es troben en aquestes zones d’especial protecció de les aus. Evidentment, per poder percebre aquest suport econòmic s’han de complir uns compromisos, entre els quals està el d’haver d’iniciar la collita a partir d’unes dates concretes, que enguany no responen al cicle de creixement dels cereals, i que son les següents:

  • 1 de juny en els Secans de Mas de Melons – Alfés i Secans del Segrià i Utxesa
  • 15 de juny en els Secans de Plans de l’Unilla i Secans de la Noguera
  • 22 de juny per als Secans orientals.

JARC-COAG considera imprescindible que, de forma immediata, el DAAM permeti iniciar la collita, adaptant-se a l’avançat estat del cereal, perquè del contrari els pagesos dels Secans de Lleida estarien encara més penalitzats: pateixen les limitacions productives de la seva zona, pèrdues per les condicions meteorològiques d'enguany, i sí  volen optar a un ajut compensatori estarien obligats a collir massa tard, augmentant el risc de majors reduccions productives.

Finalment, l’organització agrària ha informat que dins les mesures de suport per fer front a aquest situació, també demanarà al Ministeri d'Hisenda una reducció dels mòduls de l'IRPF 2015 per a tots el productors de cereals situats en les zones de secà de Catalunya, tenint en compte les importants reduccions del rendiment de la collita d'enguany.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat