JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

11/05/2015 - JARC-COAG aprova el nou sistema de cotització de la Llotja de Reus però "suspèn" l'actitud d'alguns operadors

    Camp d'avellaners

Veure més informació:

Primera valoració del funcionament del nou sistema de cotització de la Llotja de Reus i estimacions de collita i cotitzacions internacionals

L’organització agrària considera que el nou model de fixació de preus de referència en origen, definit a finals de gener d'enguany, estableix una sistemàtica més professional, criteris invariables i consensuats, però encara falta aconseguir una major implicació d’alguns compradors.

Respecte a les previsions de collita d’ametlla a l'Estat espanyol, fetes públiques avui per a Mesa Nacional de Frutos Secos, indicar que a Catalunya s’estima que sigui de 3.534 tones gra, un 15,62% inferior que la producció de l’any passat, que fou de 4.188, i un 13,18% inferior a la mitja catalana dels darrers 5 anys (a sota dates globals per l'Estat espanyol).

El Cap sectorial de la fruita seca de JARC-COAG,Sisco Esquerda, va assistir dimecres a una reunió amb representants dela Llotjade Reus, del Departament d'Agricultura, dels comercialitzadors i altres organitzacions agràries, per fer una primera valoració del nou mètode de formació de preus de referència en origen per a l’ametlla i l’avellana dela Llotjade Reus, definit a finals de gener d'enguany.

Sisco Esquerda, indica que es va per bon camí, perquè el nou sistema estableix una sistemàtica més professional, criteris invariables i consensuats, però encara cal aconseguir una major implicació d’alguns comercialitzadors. Actualment alguns encara no faciliten informació sobre preus i volums comprats la setmana anterior, per tant, fins que no es resolgui aquest punt, JARC-COAG ha aconseguit que s’accepti que la cotització s’estableixi a través dels preus setmanals obtinguts dels operadors actius, i la mitja ponderada es fixi tenint en compte els volums comprats durant la campanya anterior, ja que el pes dels diferents compradors no varia gaire d’un any per l’altre.

Durant la reunió tots coincidiren que cal fer un seguiment del funcionament de la Llotja a inicis de campanya, és a dir cap al setembre-octubre, ja que actualment el volum d’operacions és baix, i per tant, no és el període més adequat o representatiu per avaluar si l'actual sistema manté les desviacions a la baixa respecte a la Llotja de Múrcia o les cotitzacions internacionals.

Estimacions de collita

Tenint en compte que el mercat de l’ametlla està dominat pels Estats Units, JARC-COAG informa que la primera estimació de collita del Departament d'Agricultura americà (USDA) és un 1% inferior a la campanya passada, que fou de 848.000 tones gra. Les expectatives a curt termini son bones per l’ametlla, ja que el mercat internacional es situa en preus alts i les vendes continuen a bon ritme.

JARC-COAG trasllada també informació sobre les primeres estimacions de collita d’ametlla a l'Estat espanyol, fetes públiques avui per laMesa Nacional de Frutos Secos, integrada per organitzacions agràries d’àmbit Estatal, entre elles COAG, i AEOFRUSE (Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas), que indiquen:

  • A l'Estat espanyol s’estima una producció 2015/16 un 5% superior a la de la campanya passada (51.643 tones gra per 2015 enfront de les 49.213 tones gra finals de 2014), que suposa un 14% més que la mitja dels 5 darrers anys.
  • A Catalunya s’estima una collita de 3.534 tones gra, un 15,62% inferior que la producció de l’any passat que fou de 4.188. Aquesta previsió seria un 13,18% inferior a la mitja de producció catalana dels darrers 5 anys (2010-2014).

Cotitzacions

A Espanya per l’ametlla comuna es va començar la campanya en 5,5 €/kg gra, situant-se en les darreres setmanes al voltant dels 8,25 €/kg gra. El preu mitjà de la campanya a la Llotja de Reus ha estat de 6,64 €/kg gra i el dels productors americans, informat pel Departament d'Agricultura americà, és de 6,5 €/kg gra. Per tant, les cotitzacions mitjanes son similars, però caldria tenir en compte que a Catalunya la major part de les vendes s’han produït en els primers mesos de la campanya, moment en que els preus eren més baixos.

Respecte a l’avellana Negreta, comenten que a inicis de campanya fou de 5,85 €/kg gra i ha pujat fins als 8,22. Comparant-los amb els preus d'exportació de l’avellana en gra de Turquia, que s'iniciaren sobre els 10 €/kg gra i ara es troben en 12 €/kg gra, s'observa que el diferencial de preus entre els productors d’avellana catalans i els turcs és molt superior al que actualment es dona al mercat de l'ametlla.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat