JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

17/04/2015 - JARC-COAG denuncia que l'ajut de plans de millora deixa penjats als joves incorporats el 2012 i 2013 que hagin d'invertir en maquinària

    Maquinària treballant a la vinya

Veure més informació:

Avui s’ha publicat l'Ordre del Contracte Global d'Explotació 2015, subjecta encara a possibles modificacions de la CE

L’organització agrària considera que no deixar-los optar a l'ajut per adquisició de maquinària i equips és incomprensible, tenint en compte que des de que es van incorporar gairebé no han tingut possibilitat d’accedir a aquest important suport (denegació de 440 plans de millora el 2012, d’uns 1.000 el 2013, i 2014 sense convocatòria).

També consideren inacceptable que el DAAM novament cometi l’error de plantejar convocatòries en què tot hi cap, i que comporten el risc de denegar una gran quantitat de sol·licituds per manca de pressupost. Per tant, demanen que es pugui tramitar l’ajut en dues fases, fent una primera selecció de les sol·licituds que no tenen cap possibilitat de ser aprovades, per evitar-los innecessàries pèrdues de diners i temps, com passà el 2012 i el 2013.

JARC-COAG considera especialment negatiu que els joves incorporats els anys 2012 i 2013 no puguin optar a l’adquisició o instal·lació de maquinària i equips dins els plans de millora en les mateixes condicions que els incorporats amb posterioritat. Aquest perjudici s’ha fet oficial amb la publicació avui de l’Ordre d’ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE). Aquesta és una de les reivindicacions que l’organització agrària va fer al DAAM, especialment pel gran nombre de plans de millora denegats el 2012 i 2013 (prop de 1.500) i pel fet que l’any 2014 no hi va haver convocatòria.

A més, JARC-COAG troba fora de lloc que les inversions col·lectives dins els plans de millora i dins les inversions per a la mitigació del canvi climàtic estiguin fortament prioritzades i finançades, podent ser fins i tot superiors, i passar per davant a les d’un jove que s’incorpora o a les inversions que un pagès o ramader està obligat a fer per adaptar-se a la normativa europea. Reitera al DAAM, que prioritzar una inversió pel fet de ser col·lectiva, sense mirar de quin tipus d’inversió es tracta o quin impacte té és un error, i alhora és discriminatori per a les societats, que fent el mateix (igual nombre de participants i el mateix impacte) no estaran prioritzades. Al parer de l’organització, en aquest aspecte no pot prevaldre més qui ho demana, sinó que cal valorar què es demana: inversions que augmentin la viabilitat i competitivitat de l’explotació.

Tampoc no s’entén que no es prioritzin les inversions obligades per haver de complir una nova normativa de l’Estat espanyol o catalana, quan si que ho fan si la normativa és europea, ja que l'impacte econòmic per a les explotacions pot ser igual o superior.

JARC manifesta que, altre cop, el Departament ha caigut en el parany de voler fer content tothom, i es corre el risc d’esgotar el pressupost ràpidament, com succeí en el PDR 2007-2013 tot i els avisos de l’organització. A més, aquesta manca de priorització correcta, també pot tornar a provocar que als pagesos i ramaders amb ajuts a inversió denegats el 2015 per manca de pressupost, se’ls impossibilitarà tornar-hi a optar si han hagut d’iniciar aquesta necessària inversió per la millora de la seva explotació.

Davant d'aquest fet, JARC-COAG considera imprescindible que, en la tramitació dels plans de millora, el DAAM faci una primera selecció per determinar quines sol·licituds segur que no podran rebre l’ajut, per evitar a aquests pagesos i ramaders pèrdues innecessàries de temps i diners en gestions inútils.

Aquestes són algunes de les consideracions de JARC-COAG després que, amb moltes setmanes de retard, el DAAM hagi publicat l’Ordre d’ajuts associats al CGE, un element cabdal per a que les persones productores agràries professionals puguin planificar inversions i dur a terme decisions, disposant de finançament.

De fet, per a JARC-COAG clama al cel que la Política Agrària Comunitària per al període 2014-2020 tot just es pugui començar a aplicar a mitjans 2015, una responsabilitat que afecta les Institucions europees, l’Estat espanyol i el Govern català. I encara és més gros, si es té en compte que l’Ordre avisa que no és definitiva i que pot ser modificada per la decisió de la Comissió Europea respecte el Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya. En resum, que a hores d’ara molts professionals agraris encara no poden saber si rebran suport per les actuacions que podrien millorar la seva viabilitat.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat