JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

17/04/2015 - JARC-COAG fa un pas més per aconseguir un preu de venda de referència que no perjudiqui sempre als cunicultors

    Conill

Veure més informació:

Presentació de Moncun (Mercat en Origen Nacional Cunícola) a Bellpuig (Lleida)

Els representants de la sectorial cunícola de l’organització agrària sempre han reivindicat que els ramaders catalans necessiten una llotja que estableixi un preu de venda de referència basant-se en criteris objectius, transparents i consensuats pels productors i escorxadors. Demanen que un organisme independent reflecteixi la situació del mercat, sense perjudicar contínuament als productors.

JARC-COAG sempre ha denunciat que des de que la Llotja de Bellpuig va deixar de cotitzar, ara fa dos anys, el preu percebut pels ramaders l’ha marcat la Llotja de Madrid, en la qual no estan representats ni protegits els interessos dels productors.

Destaquen que el preu del conill es triplica entre productor i consumidor, així trobem que segons l'IPOD, al març d'enguany els cunicultors rebien de mitjana 1,63 €/kg, mentre el consumidor n’havia de pagar 5,29€/kg.

L’organització agrària participa avui a la reunió convocada per la Llotjade Bellpuig i Mercolleida, en la qual es presentarà el Mercat en Origen Nacional Cunícola (Moncun), una llotja que pretén establir un preu de venda en origen del conill de referència per a tot l'Estat. A la reunió, per tant, han estat convidats diferents representants del sector cunícola espanyol, tant productors com escorxadors.

L’organització agrària considera imprescindible per al manteniment de la producció de conills a Catalunya, Comunitat autònoma capdavantera a l'Estat espanyol, que es creï aquesta nova llotja amb la participació dels representants dels productors i dels escorxadors. L’objectiu ha de ser que estableixi un preu de venda de referència per als ramaders basant-se en criteris objectius, transparents i consensuats pels representants dels principals agents de la cadena alimentària, i que reflecteixi la situació del mercat, sense perjudicar contínuament als productors.

Antoni Caulas, que fins desembre de2014 haestat el Cap de la sectorial cunícola de JARC-COAG, assistirà a aquesta reunió per tornar a defensar que, cal canviar la dinàmica que s’ha imposat des de quela Llotjade Bellpuig va deixar de cotitzar. Malgrat que Catalunya ésla Comunitatautònoma amb major pes en la producció, paradoxalment els preus de venda de referència es marquen ala Llotjade Madrid, que tradicionalment sempre tenia una cotització molt més baixa que la llotja catalana, i que no acostuma a vetllar pels interessos dels ramaders.

Rosa Centellas, actual Cap de la sectorial cunícola de JARC-COAG, afirma que actualment no es respecta la llei de l’oferta i la demanda. Massa sovint el preu en origen es marca obeint a les pressions dels grans escorxadors i de les principals superfícies de comercialització, que estan estretament vinculades a ells. Considera que els cunicultors han de fer un pas endavant per poder tenir veu en la fixació de preus, perquè amb el sistema actual són els grans perjudicats.

Finalment, els representants dels productors de conill de l’organització agrària agraeixen al Departament d'Agricultura, a Mercolleida, ala Llotjade Bellpuig, i a altres organitzacions sectorials, el suport i les actuacions fetes per tirar endavant un projecte com MONCUN, un primer pas per redreçar una injusta situació. 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat