Imatge del Consell Nacional de JARC, integrat per tots els caps sectorials i els presidents territorials. És l'òrgan de debat intern de l'organització per tots els temes de política agrària.